Процедура купівлі

Стрімкий розвиток будівельної галузі в Україні детермінував появу великої кількості забудовників, як одноденних так і тих, що мають високий рівень довіри серед населення та хорошу репутацію. За для того, щоб унормувати будівельний «бум», законодавцем було прийнято ряд положень, якими встановлено конкретні способи залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво об’єктів нерухомості.

 Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Арді», як досвідченим учасником ринку нерухомості, обрано найбільш ефективний, найбільш зрозумілий, найбільш поширений та такий, що повністю відповідає чинним законодавчим приписам механізм залучення грошових коштів в будівництво – форвардний контракт. 

І. Значення терміну:

На сьогоднішній день, поняття форвардний контракт є багатозначним. Зокрема:

 • Форвардний контракт – сучасний спосіб інвестування (залучення інвестицій) в житлове та комерційне будівництво;
 • Форвардний контракт – цивільно-правовий договір;
 • Форвардний контракт – похідний фінансовий інструмент (дериватив);
 • Форвардний контракт – законний спосіб фінансування будівництва (ч.3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» - Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.).

ІІ. Що стало каталізатором для нас, використання саме цього механізму інвестування, або особливості форвардних контрактів:

 • Ефективний та законний спосіб залучення коштів для будівництва нерухомості;
 • Залучення до кола правовідносин професійних учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню та жорсткому контролю з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
 • Інформаційна відкритість: інформація про інститути спільного інвестування (ІСІ) та компанії з управління активами (КУА) оприлюднюється в офіційних виданнях НКЦПФР, на сайті КУА та Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ);
 • Хеджування ризиків зміни вартості базового активу шляхом фіксування ціни базового активу у доларовому еквіваленті та її індексації відповідно до зростання курсу долара США;
 • Фіксація ринкової ціни та додаткові гарантії для покупців (інвесторів) у зв’язку із укладенням форвардного контракту на товарній біржі.

Насправді це лише деякі, виокремленні нами, особливості форвардних контрактів, по факту їх набагато більше, що заслуговує на окрему наукову або публіцистичну статтю J

ІІІ. Step by step, або тернистий шлях нерухомого майна до покупця (інвестора):

 1. Акредитація забудовника (емітента форвардних контрактів) на товарній біржі : перевірка документів по будівництву, установчих документів забудовника, укладення договору з біржею;
 2. Укладення форвардного контракту між Забудовником та КУА (що діє в інтересах ІСІ) та реєстрація на товарній біржі (з фіксацією ціни виконання контракту);
 3. Продаж форвардного контракту інвестору (покупцю) через договір купівлі-продажу фінансових інструментів;
 4. Виконання форвардного контракту – укладення договору купівлі-продажу майнових прав між Забудовником та Покупцем (Інвестором);
 5. Прийняття об’єкта нерухомості в експлуатацію та реєстрація права власності.

IV. Переваги (плюси) форвардних контрактів

 • Неможливість організації подвійного продажу (інвестору забезпечується виключне та переважне право на придбання квартири за договором купівлі-продажу майнових прав (на виконання форвардного контракту);
 • Відсутність можливості здійснити маніпуляції та махінації із деривативом (оборот форвардних контрактів здійснюється на товарній біржі, яка не тільки забезпечує контроль за угодами, а й веде облік прав власності на форвардні контракти);
 • Інвестор (покупець) стає первинним власником нерухомості (не потрібно сплачувати додаткові платежі у вигляді 2% податків: 1% – мито і 1% – пенсійний фонд);
 • Відсутність витрат на нотаріальні та інші супутні послуги, адже форвардний контракт реєструється на біржі;
 • Участь в механізмі фінансування венчурного фонду (КУА), торгівця цінними паперами (які є ліцензіатами) та біржі, що є додатковими гарантіями для покупця (інвестора) в частині офіційності та публічності процесу купівлі;
 • Майнові права на нерухомість продає Інвестору напряму забудовник, а не посередник.

V. Що в результаті отримує Інвестор та на скільки це узгоджується із «нормативкою» ?

Відповідно до п.78 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (затв.постановою КМУ від 25.12.2015р. № 1127), - для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником такого майна подаються:

 1. документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо);
 2. технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо);
 3. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна).

Після повного та належного виконання інвестором (покупцем) своїх обов’язків за договором купівлі-продажу майнових прав, ми надаємо:

 1. Довідку про 100% оплату вартості майнових прав на приміщення;
 2. Акт приймання-передачі майнових прав на приміщення;
 3. Технічний паспорт;
 4. Копію (витяг) з рішення компетентного органу про присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Отже, враховуючи запит суспільства на прозорість та відкритість забудовника у його діяльності, відповідаючи сьогоднішнім європейським тенденціям розвитку ринку нерухомості та за для того, щоб уникнути порушення прав та інтересів покупців, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Арді» працювало, працює та працюватиме виключно у правовому полі, а тому використання форвардних контрактів і є тим чинником, що дасть змогу забезпечити інтереси інвесторів та реалізувати в строки та в порядку передбаченому чинним законодавством проект по будівництву багатоквартирних житлових будинків.

 

 

Передзвоніть мені